Antroposofische geneeskunde

Antroposofische geneeskunde is gegrondvest op de samenwerking tussen Dr. Rudolf Steiner en Dr. Ita Wegman. Rudolf Steiner was een Oostenrijks filosoof en natuurwetenschapper, die wegen ontwikkelde om het gangbare materialistische mens- en wereldbeeld te verruimen. Dit erkent immers alleen de wereld van het zintuiglijk waarneembare. Antroposofie maakt ook de wereld van het leven, die van de ziel en die van de geest voor het menselijk bewustzijn bestudeerbaar en toegankelijk. In de antroposofie worden in volledige openbaarheid deze wegen beschreven en worden oefeningen gegeven, die de mens kan doen, als hij zich in deze richting wil ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om het innerlijk leven van de mens, maar ook om het algemene leven in de cultuur, in de samenleving. Daardoor zijn er op alle maatschappelijke gebieden mensen werkzaam, die zich door de antroposofie laten inspireren. Om er enkele te noemen: de biologisch – dynamische landbouw, de vrije schoolpedagogie, de organische architectuur, het bankwezen, een aantal kunstzinnige beroepen.

Ita Wegman was de Nederlandse arts, die het Rudolf Steiner mogelijk maakte de antroposofische geneeskunde te ontwikkelen. Hierbij staat het gegeven centraal, dat de mens een zich ontwikkelend wezen is. Stagneert de ontwikkeling, dan wordt dat zichtbaar in ziektes, in klachten. De taak van de geneeskunde is, deze ziektes en klachten tot verdwijning te brengen, dan wel draaglijk te maken, opdat de mens verder kan met zijn leven. Dat het alleen onderdrukken van ziektesymptomen veelal onvoldoende is in zo’n ontwikkelingsproces behoeft geen betoog.

Voor de behandeling van ziektes heeft de antroposofisch arts, naast alles wat de gangbare reguliere medische wetenschap te bieden heeft – waar hij zo nodig ook dankbaar gebruik van maakt – een scala aan antroposofische medicijnen. Daarnaast zijn er een aantal andere, antroposofisch doorontwikkelde therapieën, zoals psychologische hulp, fysiotherapie [ritmische massage], diëtetiek, spraak- resp. muziektherapie en de speciaal ontwikkelde euritmietherapie en kunstzinnige therapie. Ook verpleegkundige maatregelen vormen een belangrijk therapeutisch instrument.

De antroposofische medicijnen zijn van natuurlijke oorsprong en zijn middels verschillende farmaceutische bereidingen tot geneesmiddel geworden.