{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Welkom

Dokter LaceulleWelkom op mijn website.

Hieronder vindt u een kort overzicht van mijn medische leven en kunt u iets lezen over antroposofische geneeskunde.

Joost Laceulle
* 1950, Den Haag
1955 - 1959
Montessorionderwijs
1959 - 1969
Vrije School
1969 - 1976
Geneeskundestudie in Amsterdam
1977 - 1978
Huisartsenopleiding
1978
Werk als arts-assistent in antroposofisch-psychiatrische kliniek in Duitsland
1979
Werk als arts-assistent in een algemeen antroposofisch ziekenhuis in Zwitserland
1980 - 2016
Werkzaam als huisarts in een antroposofisch gevoerde algemene praktijk, in samenhang met het Therapeuticum Haarlem.
2016 - 2023
Na overdracht van de praktijk aan Mw José Peters, huisarts, regelmatig werk als huisarts bij andere huisartsen, als antroposofisch consultatief arts in Bergen en op Texel en als consulent in de gehandicaptenzorg.
2023
†, Haarlem

Antroposofische geneeskunde

Antroposofische geneeskunde is gegrondvest op de samenwerking tussen Dr. Rudolf Steiner en Dr. Ita Wegman. Rudolf Steiner was een Oostenrijks filosoof en natuurwetenschapper, die wegen ontwikkelde om het gangbare materialistische mens- en wereldbeeld te verruimen. Dit erkent immers alleen de wereld van het zintuiglijk waarneembare. Antroposofie maakt ook de wereld van het leven, die van de ziel en die van de geest voor het menselijk bewustzijn bestudeerbaar en toegankelijk. In de antroposofie worden in volledige openbaarheid deze wegen beschreven en worden oefeningen gegeven, die de mens kan doen, als hij zich in deze richting wil ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om het innerlijk leven van de mens, maar ook om het algemene leven in de cultuur, in de samenleving. Daardoor zijn er op alle maatschappelijke gebieden mensen werkzaam, die zich door de antroposofie laten inspireren. Om er enkele te noemen: de biologisch – dynamische landbouw, de vrije schoolpedagogie, de organische architectuur, het bankwezen, een aantal kunstzinnige beroepen.

Ita Wegman was de Nederlandse arts, die het Rudolf Steiner mogelijk maakte de antroposofische geneeskunde te ontwikkelen. Hierbij staat het gegeven centraal, dat de mens een zich ontwikkelend wezen is. Stagneert de ontwikkeling, dan wordt dat zichtbaar in ziektes, in klachten. De taak van de geneeskunde is, deze ziektes en klachten tot verdwijning te brengen, dan wel draaglijk te maken, opdat de mens verder kan met zijn leven. Dat het alleen onderdrukken van ziektesymptomen veelal onvoldoende is in zo’n ontwikkelingsproces behoeft geen betoog.

Voor de behandeling van ziektes heeft de antroposofisch arts, naast alles wat de gangbare reguliere medische wetenschap te bieden heeft – waar hij zo nodig ook dankbaar gebruik van maakt – een scala aan antroposofische medicijnen. Daarnaast zijn er een aantal andere, antroposofisch doorontwikkelde therapieën, zoals psychologische hulp, fysiotherapie [ritmische massage], diëtetiek, spraak- resp. muziektherapie en de speciaal ontwikkelde euritmietherapie en kunstzinnige therapie. Ook verpleegkundige maatregelen vormen een belangrijk therapeutisch instrument.

De antroposofische medicijnen zijn van natuurlijke oorsprong en zijn middels verschillende farmaceutische bereidingen tot geneesmiddel geworden.

Contact

N.B.: Sinds medio september 2023 is dokter Laceulle niet langer werkzaam als consultatief arts. Voor het vinden van een antroposofisch arts kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA).

https://www.nvaa.nl